Lions Club Tønsberg/Sem

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

LIONS TULIPANAKSJON 2024

LIONS TULIPANAKSJON 2024

Under Lions Tulipanaksjon samarbeider LIONS CLUB TØNSBERG/SEM og FLINT fotball og handball, jenter og gutter, om salg av tulipanbuketter.

Les mer
ORDFØRER FRANK PEDERSEN besøker klubben

ORDFØRER FRANK PEDERSEN besøker klubben

På mars medlemsmøte i Lions Club Tønsberg/Sem hadde vi besøk av ordfører Frank Pedersen. Ordføreren fortalte om en kommune med et godt politisk miljø og en inkluderende kommune for alle innbyggere.

Les mer
BESØK HOS ESSO SLAGENTANGEN

BESØK HOS ESSO SLAGENTANGEN

Februar medlemsmøte i Lions Club Tønsberg/Sem ble lagt til Esso Slagentangen. Medlemmene fikk en interessant orientering om avvikling av raffineri-aktiviteten på Slagentangen, samt at anlegget fortsetter som en drivstoff-terminal som sørger for langsiktig og pålitelig forsyning av flytende drivstoff til hele Norge.

Les mer
JANUAR MEDLEMSMØTE

JANUAR MEDLEMSMØTE

Cathrine Abrahamsen er fastlege på Nøtterøy og spaltist i Tønsbergs Blad. På januar medlemsmøte hadde klubben besøk av Cathrine som engasjerte medlemmene med budskapet "hvordan kan vi best ta vare på oss selv, spesielt når vi har nådd pensjonsalderen".

Les mer
MEDLEMMER HEDRET MED LIONSFAKKELEN

MEDLEMMER HEDRET MED LIONSFAKKELEN

I forbindelse med julemøtet i Lions Club Tønsberg/Sem ble Bjørn Torkildsen og Knut Høkedal tildelt LIONSFAKKELEN av president Jon Andersen. Bjørn og Knut var med og starte Lionsklubben 7. april 1970. Bjørn og Knut har utvist en ekstraordinær innsats og gått foran som et godt eksempel og realiserer organisasjonens verdier – ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement – gjennom handling.

Les mer
KLUBBESØK NOVEMER MEDLEMSMØTE

KLUBBESØK NOVEMER MEDLEMSMØTE

LC Tønsberg/Sem hadde på november-møtet besøk av Benedicte Hamnes Melkild, Omdømme- & Kommunikasjonsansvarlig i Tønsberglivet. Hun fortalte om «Sommerbyen Tønsberg» som er blitt en merkevare på samme måte som «Opplevelsesbyen Tønsberg».

Les mer
Besøk av representanter fra FLINT fotball

Besøk av representanter fra FLINT fotball

Besøk fra FLINT fotball på oktober medlemsmøte – Styreleder Geir Bøe, daglig leder Nina Tapio og leder i anleggsutvalget Gunnar Haraldsen. Flint uttrykte at de er svært fornøyd med samarbeidet, og at de allerede er i gang med å motivere unge spillere til Lions Tulipanaksjon i 2024.

Les mer
Oktober medlemsmøte og opptak av nytt medlem

Oktober medlemsmøte og opptak av nytt medlem

Oktober medlemsmøte og opptak av nytt medlem. Vi ønsker Per Stranger Thorsen, tidligere Lionsmedlem i Gjestad og i Sandnes, velkommen i Lions Club Tønsberg/Sem, en hyggelig og aktiv Lionsklubb! Her sammen med fadder Peter Bergman (t.v.) og president Jon Andersen.

Les mer
PEETELI OMSORGSSENTER i Tallinn

PEETELI OMSORGSSENTER i Tallinn

Peeteli omsorgssenter i Tallinn i Estland retter en stor takk til Lions Club Tønsberg/Sem for bidrag til skolemateriell. Peeteli hjelper barn og unge fra svært fattige familier og bidrar til at de motiveres til skolegang. Peeteli gir omsorg, gode måltider og leksehjelp. Utdeling av alt nødvendig skolemateriell foregår rett før skolestart som er første hverdag i september.

Les mer
TØNSBERGS BLAD 18.09.2023

TØNSBERGS BLAD 18.09.2023

Flere hundre ungdomsskoleelever dro til Hudøy for å jobbe for et bedre skolemiljø. Lions Skoleprosjekt som er et samarbeid mellom Lions Club Tønsberg/Sem og ungdomsskolene i Tønsberg kommune, har den siste uken samlet alle 8. klassinger på Hudøy feriekoloni.

Les mer
ELEVER PÅ 8. TRINN BESØKER HUDØY feriekoloni

ELEVER PÅ 8. TRINN BESØKER HUDØY feriekoloni

I underkant av 600 elever og lærere på 8. trinn har den siste uken vært på dagstur til Hudøy feriekoloni på Tjøme. Her har de deltatt på mange forskjellige aktiviteter for å bli godt kjent med hverandre og trygge på hverandre, samt laget handlingsplan for et godt klassemiljø. Dette er en del av Lions Club Tønsberg/Sem sitt mangeårige Skoleprosjekt.

Les mer
SEPTEMBER MEDLEMSMØTE

SEPTEMBER MEDLEMSMØTE

Nytt Lionsår og september medlemsmøte med to svært interessante og engasjerende foredrag om «RUSFOREBYGGENDE UNGDOMSARBEID». Aksel Bjune fra NNF (Norsk narkotikaforebyggende forening) orienterte om NNF sitt fokus på rusforebyggende arbeid spesielt rettet mot unge. Bjune tok også for seg samfunnsutviklingen innenfor rusfeltet og erfaringer fra møter med skoler og idrettsklubber, samt samarbeidet med Torstein Martinsen, tidligere rus- og dopingmisbruker med en rekke foredrag i Antidoping Norge og andre offentlige instanser. Foredraget til Torstein Martinsen hadde tittelen «Lykke/rus». Lions Club Tønsberg/Sem retter en stor takk til Aksel Bjune og Torstein Martinsen.

Les mer
PANTEBOD I VALLØY BÅTHAVN

PANTEBOD I VALLØY BÅTHAVN

PANTEMOTTAK nord i VALLØY BÅTHAVN - Lions Club Tønsberg/Sem har satt opp pantebod i nordenden av Valløy Båthavn. Her har flinke snekkere og malere i klubben gått sammen om å lage en godt synlig Lions pantebod. Maxbo Ilebrekke har velvillig gitt alt av materialer mm. Pantepengene vil gå til forebyggende arbeid blant barn og unge lokalt.

Les mer
LIONS TULIPANAKSJON 2023

LIONS TULIPANAKSJON 2023

TAKK til alle som har kjøpt tulipanbuketter av Lions Club Tønsberg/Sem. Dere er med og bidrar til forebyggende arbeid i nærområdet, spesielt rettet mot barn og unge. Unge Flint-spillere har solgt flere hundre tulipanbuketter, og medlemmer har bidratt med salg fra fire forskjellige Lions-stands. Lions Club Tønsberg/Sem er veldig fornøyd med årets Tulipanaksjon.

Les mer
TØNSBERGS BLAD 25. april 2023

TØNSBERGS BLAD 25. april 2023

Unge fotballspillere ringer snart på dørene med tulipanbuketter. Lions Tulipanaksjon, som er en landsomfattende innsamlingsaksjon, foregår hvert år siste uken i april. Her får mange mulighet til å gi et bidrag og dermed være med i Lions sitt rusforebyggende arbeid blant barn og unge i lokalmiljøet.

Les mer