LIONS TULIPANAKSJON 2024

LIONS TULIPANAKSJON 2024

Under Lions Tulipanaksjon samarbeider LIONS CLUB TØNSBERG/SEM og FLINT fotball og handball, jenter og gutter, om salg av tulipanbuketter.

Les mer
ORDFØRER FRANK PEDERSEN besøker klubben

ORDFØRER FRANK PEDERSEN besøker klubben

På mars medlemsmøte i Lions Club Tønsberg/Sem hadde vi besøk av ordfører Frank Pedersen. Ordføreren fortalte om en kommune med et godt politisk miljø og en inkluderende kommune for alle innbyggere.

Les mer
BESØK HOS ESSO SLAGENTANGEN

BESØK HOS ESSO SLAGENTANGEN

Februar medlemsmøte i Lions Club Tønsberg/Sem ble lagt til Esso Slagentangen. Medlemmene fikk en interessant orientering om avvikling av raffineri-aktiviteten på Slagentangen, samt at anlegget fortsetter som en drivstoff-terminal som sørger for langsiktig og pålitelig forsyning av flytende drivstoff til hele Norge.

Les mer
JANUAR MEDLEMSMØTE

JANUAR MEDLEMSMØTE

Cathrine Abrahamsen er fastlege på Nøtterøy og spaltist i Tønsbergs Blad. På januar medlemsmøte hadde klubben besøk av Cathrine som engasjerte medlemmene med budskapet "hvordan kan vi best ta vare på oss selv, spesielt når vi har nådd pensjonsalderen".

Les mer
MEDLEMMER HEDRET MED LIONSFAKKELEN

MEDLEMMER HEDRET MED LIONSFAKKELEN

I forbindelse med julemøtet i Lions Club Tønsberg/Sem ble Bjørn Torkildsen og Knut Høkedal tildelt LIONSFAKKELEN av president Jon Andersen. Bjørn og Knut var med og starte Lionsklubben 7. april 1970. Bjørn og Knut har utvist en ekstraordinær innsats og gått foran som et godt eksempel og realiserer organisasjonens verdier – ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement – gjennom handling.

Les mer
KLUBBESØK NOVEMER MEDLEMSMØTE

KLUBBESØK NOVEMER MEDLEMSMØTE

LC Tønsberg/Sem hadde på november-møtet besøk av Benedicte Hamnes Melkild, Omdømme- & Kommunikasjonsansvarlig i Tønsberglivet. Hun fortalte om «Sommerbyen Tønsberg» som er blitt en merkevare på samme måte som «Opplevelsesbyen Tønsberg».

Les mer
PEETELI OMSORGSSENTER i Tallinn

PEETELI OMSORGSSENTER i Tallinn

29.10.23 22:59
av Mariann Valla

Peeteli omsorgssenter i Tallinn i Estland retter en stor takk til Lions Club Tønsberg/Sem for bidrag til skolemateriell. Peeteli hjelper barn og unge fra svært fattige familier og bidrar til at de motiveres til skolegang. Peeteli gir omsorg, gode måltider og leksehjelp. Utdeling av alt nødvendig skolemateriell foregår rett før skolestart som er første hverdag i september.

Les mer
ELEVER PÅ 8. TRINN BESØKER HUDØY feriekoloni

ELEVER PÅ 8. TRINN BESØKER HUDØY feriekoloni

14.09.23 20:59
av Mariann Valla

I underkant av 600 elever og lærere på 8. trinn har den siste uken vært på dagstur til Hudøy feriekoloni på Tjøme. Her har de deltatt på mange forskjellige aktiviteter for å bli godt kjent med hverandre og trygge på hverandre, samt laget handlingsplan for et godt klassemiljø. Dette er en del av Lions Club Tønsberg/Sem sitt mangeårige Skoleprosjekt.

Les mer
SEPTEMBER MEDLEMSMØTE

SEPTEMBER MEDLEMSMØTE

14.09.23 20:55
av Mariann Valla

Nytt Lionsår og september medlemsmøte med to svært interessante og engasjerende foredrag om «RUSFOREBYGGENDE UNGDOMSARBEID». Aksel Bjune fra NNF (Norsk narkotikaforebyggende forening) orienterte om NNF sitt fokus på rusforebyggende arbeid spesielt rettet mot unge. Bjune tok også for seg samfunnsutviklingen innenfor rusfeltet og erfaringer fra møter med skoler og idrettsklubber, samt samarbeidet med Torstein Martinsen, tidligere rus- og dopingmisbruker med en rekke foredrag i Antidoping Norge og andre offentlige instanser. Foredraget til Torstein Martinsen hadde tittelen «Lykke/rus». Lions Club Tønsberg/Sem retter en stor takk til Aksel Bjune og Torstein Martinsen.

Les mer
PANTEBOD I VALLØY BÅTHAVN

PANTEBOD I VALLØY BÅTHAVN

02.06.23 22:35
av Mariann Valla

PANTEMOTTAK nord i VALLØY BÅTHAVN - Lions Club Tønsberg/Sem har satt opp pantebod i nordenden av Valløy Båthavn. Her har flinke snekkere og malere i klubben gått sammen om å lage en godt synlig Lions pantebod. Maxbo Ilebrekke har velvillig gitt alt av materialer mm. Pantepengene vil gå til forebyggende arbeid blant barn og unge lokalt.

Les mer
LIONS TULIPANAKSJON 2023

LIONS TULIPANAKSJON 2023

30.04.23 22:00
av Mariann Valla

TAKK til alle som har kjøpt tulipanbuketter av Lions Club Tønsberg/Sem. Dere er med og bidrar til forebyggende arbeid i nærområdet, spesielt rettet mot barn og unge. Unge Flint-spillere har solgt flere hundre tulipanbuketter, og medlemmer har bidratt med salg fra fire forskjellige Lions-stands. Lions Club Tønsberg/Sem er veldig fornøyd med årets Tulipanaksjon.

Les mer
TØNSBERGS BLAD 25. april 2023

TØNSBERGS BLAD 25. april 2023

29.04.23 22:49
av Mariann Valla

Unge fotballspillere ringer snart på dørene med tulipanbuketter. Lions Tulipanaksjon, som er en landsomfattende innsamlingsaksjon, foregår hvert år siste uken i april. Her får mange mulighet til å gi et bidrag og dermed være med i Lions sitt rusforebyggende arbeid blant barn og unge i lokalmiljøet.

Les mer
TØNSBERGS BLAD 1. februar 2023

TØNSBERGS BLAD 1. februar 2023

09.02.23 20:09
av Mariann Valla

LIONS HJELPER svært fattige familier i Latvia. LIONS i distriktet vårt har gjennom mange år deltatt på SAS Julefly hjelpeaksjon. I tillegg jobber Lions gjennom hele året for å hjelpe ekstremt fattige mennesker i Baltikum. Dette var fly nr. 32 i rekken i regi av SAS. De siste 20 årene har turen gått til Estland og Latvia, kun avbrutt av pandemien.

Les mer
Tønsberg RK Juletrefest i Oseberg Kulturhus

Tønsberg RK Juletrefest i Oseberg Kulturhus

08.01.23 21:46
av Mariann Valla

Tønsberg Røde Kors arrangerte i dag sin tradisjonelle juletrefest i Oseberg kulturhus hvor Lions Club Tønsberg/Sem bidro. Hagbarts fortryllende jul, klovnen som gjerne vil være tryllekunstner, underholdt små og store. Musikanter fra 1919 spilte til gang rundt juletreet, og nissen kom også på besøk. Alle som var til stede fikk spise seg mette på pølser og kaker. For medlemmene fra Lions Club Tønsberg/Sem ble dette en flott avslutning på julen.

Les mer
MJS Award til ARNFINN LIAN

MJS Award til ARNFINN LIAN

15.12.22 23:22
av Mariann Valla

På julemøtet i Lions Club Tønsberg/Sem ble Arnfinn Lian tildelt Lions høyeste utmerkelse - Melvin Jones Fellowship Award. Arnfinn Lian har vært medlem i klubben i 36 år hvor han har hatt flere verv. Arnfinn har gjennom mange år gjort en formidabel jobb i forbindelse med Tønsbergkalenderen som har blitt en merkevare i Lions Club Tønsberg/Sem. President Jon Andersen delte ut MJF Award til Arnfinn Lian.

Les mer
LIONS SKOLEPROSJEKT

LIONS SKOLEPROSJEKT

26.09.22 23:16
av Mariann Valla

LIONS SKOLEPROSJEKT er et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskolene i Tønsberg kommune og Lions Club Sem. Elevene deltar i Opphold på Hudøy feriekoloni (8. klasser), Miljødag på Ilene Våtmarkssenter (9. klasser) og Aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme (10. klasser).

Les mer
JULEHILSEN FRA PEETELI OMSORGSSENTER, TALLINN

JULEHILSEN FRA PEETELI OMSORGSSENTER, TALLINN

27.12.21 18:43
av Mariann Valla

Lions Club Sem har samarbeidet med Peeteli omsorgssenter i Tallinn siden 2011. Både gjennom 3-årig IR-prosjekt i 104 D og SAS Julefly-aksjonen har Lions Club Sem sørget for bidrag til senteret. De siste årene har klubben bidratt direkte til Peeteli med midler til innkjøp av skolemateriell, noe som har hjulpet mange barn og unge til en bedre skolehverdag.

Les mer
TØNSBERGS BLAD 18.11.2021

TØNSBERGS BLAD 18.11.2021

18.11.21 23:38
av Mariann Valla

KNALLSTART AV INNSPURTEN PÅ AKSJONEN «LIONS RØDE FJÆR». I helgen 19. – 21. november markerer Lions og Lions Røde Fjær innspurten av aksjonen på Beitostølen, med blant annet en rød fjær trykket på alle de aktives startnumre under Beitosprinten, den nasjonale sesongåpningen for langrenn og kombinert, som arrangeres samme helg.

Les mer
Stella og Castor Kompetansesenter

Stella og Castor Kompetansesenter

08.11.21 00:36
av Mariann Valla

LC Sem fikk et Interessant foredrag av leder i Stella og Castor Kompetansesenter / Røde Kors, Martine Seth da hun besøkte klubben på november medlemsmøte. Senteret starter opp i 2015 som et kvinnesenter med kurs og aktiviteter, veiledning, språktrening, datamaskiner og en sosial møteplass for mennesker med minoritetsbakgrunn i Vestfold. I dag er også menn tilknyttet senteret, dog er kvinnene i flertall.

Les mer
TØNSBERGKALENDEREN 2022

TØNSBERGKALENDEREN 2022

03.11.21 21:20
av Mariann Valla

TØNSBERGKALENDEREN er igjen å få kjøpt. Ungdomsskoleelever banker nå på dørene i to uker framover for å selge kalenderen. I kalenderen for 2022 har vi valgt bilder som viser Tønsbergs mangfold. Kalenderen selges til inntekt for Lions Skoleprosjekt hvor hensikten er å skape et godt klassemiljø med trygge elever, samt gi kunnskap og klare holdninger til narkotiske stoffer og andre rusmidler.

Les mer
TØNSBERGS BLAD 21.09.2021

TØNSBERGS BLAD 21.09.2021

21.09.21 10:23
av Mariann Valla

Etter et langt avbrekk i medlemsmøtene i Lions Club Sem, var de fleste av klubbens medlemmer samlet til et hyggelig møte på Redningen nylig. Styret hadde lagt opp til et velkomstmøte med et snev av jubileumsfeiring i og med at klubben fylte 50 år i april 2020. Det planlagte 50-års jubileet i 2020 hvor vi ønsket å invitere byens befolkning til gratiskonsert på Hotel Klubben, måtte naturligvis avlyses på grunn av Covid19.

Les mer
Ett-årig IR prosjekt TabitaSenteret 2021-2022

Ett-årig IR prosjekt TabitaSenteret 2021-2022

19.09.21 17:32
av Mariann Valla

På årets DM ble TabitaSenteret nok en gang klappet inn som distriktets IR-prosjekt for inneværende lionsår. Så snart leder ved senteret, Mudite Mardoka, fikk den gode nyheten om at Lions nok en gang ønsker å bidra til det gode arbeidet som allerede gjøres ved senteret, ble renovering av ​aktivitetsrommet i forbindelse med eksisterende gasjebygg igangsatt. ​

Les mer
tb.no 03.05.2021

tb.no 03.05.2021

04.05.21 22:28
av Mariann Valla

LIONS TULIPANAKSJON - i år gir Lions Club Sem bort tulipanbuketter til glede for mange. Lions Tulipanaksjon er en årlig innsamlingsaksjon over hele landet siste lørdag i april. Da selger Lionsklubbene tulipanbuketter for å samle inn penger til forebyggende arbeid blant barn og unge.

Les mer
LIONS SKOLEPROSJEKT

LIONS SKOLEPROSJEKT

08.02.21 23:02
av Mariann Valla

LIONS SKOLEPROSJEKT er et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskolene i Tønsberg kommune, Lions Club Sem og Lions Club Re. Skoleprosjektet består blant annet av Miljødag på Ilene Våtmarkssenter for 9. klassinger. Temaene som tilbys her er: Hva er våtmark? Naturtypekartlegging, Marint søppel (typisk plastforsøpling) og Arealleken hvor elevene får prøve seg som arealplanleggere.

Les mer
Verdig vinner av LIONS KULTURPRIS 2020

Verdig vinner av LIONS KULTURPRIS 2020

07.02.21 16:02
av Mariann Valla

Verdig vinner av årets Kulturpris ble Oscar Almquist. Oscar Almquist (20 år) er artist, musiker, produsent og låtskriver fra Tønsberg. Han spiller flere instrumenter, og mener selv at instrumentene han behersker best er klarinett, saksofon og piano med grunnleggende kompetanse i gitar og ukulele. Almquist har også et årsstudium ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer

Kategorier