JANUAR MEDLEMSMØTE

JANUAR MEDLEMSMØTE

Cathrine engasjerte medlemmene på flere områder, og vi fikk en god toveis kommunikasjon. Hun fortalte også om hvordan hun har utviklet et strukturert og systematisk samtaleverktøy som skal hjelpe legene til å snakke bedre med pasientene. Cathrine høstet stor applaus fra et godt besøkt medlemsmøte.