TØNSBERGS BLAD 02.11.2023

TØNSBERGS BLAD 02.11.2023

Publisert av Mariann Valla den 06.11.23.

I begynnelsen av november hvert år samler 8. klassingene seg for å selge Tønsbergkalenderen – og hvert år etterspør folk kalenderen. Det har vært en tradisjon siden 2000, kun avbrutt ett år av pandemien, at ungdomsskoleelever ringer på dørene for å selge Tønsbergkalenderen.

Salget av Tønsbergkalenderen finansierer Lions Skoleprosjekt som er et samarbeid mellom alle kommunale ungdomsskoler og Lions Club Tønsberg/Sem. Skoleprosjektet har til hensikt å skape et godt klassemiljø med trygge elever, gi kunnskap og klare holdninger til narkotiske stoffer og andre rusmidler, samt lære mestring av nye utfordringer ved avslutning av ungdomsskolen.

Elevene er engasjerte og stolte over å finansiere eget skoleprosjekt ved å selge Tønsbergkalenderen. Representanter fra Lions er i forkant av salget til stede et par skoletimer på hver av de seks ungdomsskolene. Gjennom gode samtaler og rollespill lærer elevene å opptre høflig og vennlig – og alltid har elevene noen gode kommentarer på lur:

En elev uttaler: «Det er veldig gøy at vi kan dra på tur til Hudøy i oppstarten på den nye skolen», en annen er veldig ivrig og sier: «jeg skal selge i hvert fall 20 kalendere på en dag», mens den tredje eleven uttrykker: «det er fint at vi kan hjelpe til med salget så vi kan dra på turer i ungdomsskolen».

Lions Club Tønsberg/Sem håper at elevene også i år blir tatt godt imot. Mange av elevene er spente og gruer seg kanskje litt – men erfaringene sier at elevene år etter år selger mange kalendere som igjen gir ungdomsskole-elevene tur til Hudøy, miljødag på Besøkssenter våtmark Ilene og aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme.

Bildene i Tønsbergkalender 2024 er valgt ut etter konkurranse i Tønsberg Kamera Klubb, og Lions Club Tønsberg/Sem ønsker med bildene å vise kommunens mangfold.