TØNSBERGS BLAD 18.09.2023

TØNSBERGS BLAD 18.09.2023

Publisert av Mariann Valla den 29.10.23.

Hovedhensikten med en skoledag på Hudøy er at elevene skal bli godt kjent med hverandre og også trygge på hverandre i overgangen fra barneskole til ungdomsskole, samtidig som de får en fin opplevelse sammen. Det er søkelys på gode holdninger og et godt klassemiljø.

Under oppholdet på Hudøy lager klassene handlingsplan om hvordan de skal skape et godt klassemiljø, og hvordan de skal støtte hverandre i å ta avstand fra bruk av rusmidler. Dagen på Hudøy brukes også til å lage slagord til Tønsbergkalenderen som selges av 8.-klassingene i begynnelsen av november.

I underkant av 600 elever i 8. trinn fra alle seks ungdomsskolene i Tønsberg kommune ble sammen med lærerne sine dag etter dag fraktet med buss fra respektive skoler og deretter med båt ut til Hudøy. På Hudøy feriekoloni ble det lagt til rette for mange forskjellige uteaktiviteter, grilling og sosialt samvær, og tilbakemeldingene både fra elever og lærere har vært svært positive. En annerledes skoledag med god tid til samhandling ble det også i år satt stor pris på.

Dagstur til Hudøy feriekoloni på 8. trinn er en del av Lions Skoleprosjekt som har pågått siden 2000. Senere i løpet av skoleåret får 9.-klassingene delta på miljødag på Besøkssenter våtmark Ilene og 10.-klassingene deltar på aktivitetsdag på Aktiv Fritid på Tjøme. Lions Club Tønsberg/Sem, som står bak prosjektet, bruker årlig flere hundre tusen kroner på skoleprosjektet. Siden oppstarten av Lions Skoleprosjekt i 2000 har ca. 9500 elever vært med i prosjektet, og skolene har vært meget godt fornøyd med resultatene.