TØNSBERGS BLAD 25. MAI 2023

TØNSBERGS BLAD 25. MAI 2023

Publisert av Mariann Valla den 02.06.23.

Lions Club Tønsberg/Sem ønsket i år å engasjere unge fotballspillere, jenter og gutter, i den årlige og landsomfattende tulipanaksjonen.

 I løpet av et par ettermiddager solgte spillerne godt og vel 2600 tulipaner. En god motivasjon var at en del av overskuddet skulle tilfalle lagkassene. Totalt 80 spillere var engasjert, jenter og gutter i alderen 10–13 år. Både trenere, foresatte og spillere er svært fornøyd med samarbeidet med Lions. Lions sitt motto «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne» er helt i tråd med Flint sitt samfunnsengasjement og beskrivende for tanken bak veldig mye av det Flint jobber med. Trenerne tilbringer mye tid på banen sammen med barna, og jobber hele tiden med inkludering, raushet og tålmodighet. Det er mange forskjellige barn, og trenerne gjør sitt beste for at alle barn skal føle seg velkommen til klubben og på laget. Det er oppturer og nedturer i sport, og det er mye engasjement og følelser i sving som kan være vanskelig å håndtere alene. Da er det godt å ha trygge voksne, medspillere og venner som hjelper til og passer på.

For Lions Club Tønsberg/Sem var det en stor ære å overrekke J13 og G10 en gavesjekk på 20.000 kr som takk for et solid arbeid i årets Tulipanaksjon. Pengene vil blant annet bidra til å styrke samholdet i laget ved å arrangere sosiale sammenkomster i tillegg til sommerens store happening – DanaCup for jentene og NorwayCup for guttene.

Lions Club Tønsberg/Sem har gjennom mange år hatt ungdomsarbeid som hovedsatsing lokalt, spesielt i rusforebyggende og holdningsskapende samarbeid med ungdomsskolene i kommunen. Overskuddet etter Lions Tulipanaksjon er nettopp tiltenkt forebyggende arbeid blant barn og unge i lokalmiljøet.