VELKOMMEN TIL LIONS CLUB TØNSBERG/SEM

VELKOMMEN TIL LIONS CLUB TØNSBERG/SEM

Publisert av Mariann Valla den 04.02.21. Oppdatert 15.12.22.

Medlemsmøtene avholdes på "Restaurant Redningen ved sjøen" på Valløy første tirsdag i måneden kl. 18.30.
Er du interessert i å delta i vårt arbeid, ta gjerne kontakt med Mariann Valla (91740875) eller Jon Andersen (92011646).

Lions Club Tønsberg/Sem, med ca. 30 medlemmer, har alltid hatt et høyt aktivitetsnivå, og har valgt ungdomsarbeid som hovedsatsing lokalt.

Skoleprosjektet - et rusforebyggende og holdningsskapende samarbeidsprosjekt mellom ungdomskolene i Tønsberg kommune og LC Tønsberg/Sem - har pågått siden 2000. Skoleprosjektet er et tilbud til elevene i 8.–10. klasse. Det omfatter blant annet samlinger på Hudøy for 8. klassene, naturundervisning på Holmen Våtmarkssenter for 9. klassene og Aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme for 10. klassene. Hensikten er å skape et godt klassemiljø med trygge elever, gi kunnskap og klare holdninger til narkotiske stoffer og andre rusmidler og lære mestring av nye utfordringer ved avslutning av ungdomsskolen.

Programmet finansieres i sin helhet av Tønsbergkalenderen som selges i oktober/november hvert år. Skolene samarbeider om salg av kalendere, og inntektene  (ca. 500.000 kr) går tilbake til skoleprosjektet. Kalenderen lages i samarbeid med elevene, gjerne egne småbilder og korte tekster fra oppholdet på Hudøy. Månedsbildene blir valgt ut etter konkurranse i Tønsberg Kamera Klubb.

En forholdsvis ny aktivitet i klubben er «Integrering av nye landsmenn/kvinner», hvor flere av våre medlemmer deltar på Tønsberg Læringssenter ifm. språkkaféen. Her blir det satt pris på en prat og kanskje litt leksehjelp.

I forbindelse med klubbens 50-årsjubileum i 2020 ble Stella Røde Kors Kvinnesenter tilgodesett med pengegave. LC Tønsberg/Sem har også de siste årene gitt økonomiske bidrag til julegaver til fattige barnefamilier i Tønsberg kommune i samarbeid med NAV.

LC Tønsberg/Sem har deltatt i arbeidsmetodikken «Bry deg uteliv» Tønsberg – et samarbeid mellom politiet, Norsk Narkotikapolitiforening, utelivsbransjen, Tønsberg kommune, Tønsberg Sentrum og Lions. Hensikten er å redusere og forebygge bruk av narkotika blant unge i utelivet, og å gjøre Tønsberg til en trygg by for alle.

LC Tønsberg/Sem er engasjert gjennom sommeren av Tønsberg kommune til ukentlig å rydde i Gunnarsbøparken.

Ellers deltar LC Tønsberg/Sem aktivt i nasjonale prosjekt som Lions Tulipanaksjon som arrangeres hvert år og Lions Røde Fjær aksjon som arrangeres hvert 5. år.

LC Tønsberg/Sem var på DM 2018 med å fremme forslag til distriktets 3-årige IR-prosjekt. TabitaSenteret i Ogre øst for Riga i Latvia har gjennom prosjektet fått etablert nytt og funksjonelt storkjøkken, samt grovkjøkken. Kjøkkenet, som er på ca. 50 kvadratmeter, er godkjent av myndighetene i Latvia og ble åpnet i september 2019. Kjøkkenet har gjennom pandemien vært ekstra verdifullt da ansatte og frivillige ved senteret har kunnet lage mat til mange barn og unge og også mange barnefamilier.

LC Tønsberg/Sem var på DM 2021 også med å fremme forslag til distriktets 1-årige IR-prosjekt. Prosjektet har omfattet etablering av aktivitetsrom i et garasjebygg som eies av og ligger inntil TabitaSenteret (i Ogre/Riga i Latvia). Aktivitetsrommet skal gi barn og unge tilknyttet senteret mulighet til å utøve praktiske ferdigheter, gi mestring og være med å gi start til en mulig yrkeskarriere.

LC Tønsberg/Sem er tilknyttet Lions Club International - Verdens største plattform for humanitært arbeid. Lions-organisasjonen består av ca. 46.000 klubber i over 200 land og geografiske områder, med i overkant av 1,4 millioner medlemmer. I Norge er det ca. 400 Lions-klubber og ca. 9.800 medlemmer.

Lions humanitære arbeid er rettet mot flere forskjellige områder:

  • Øyehelse – Vi har redusert unødvendig blindhet i verden til under halvdelen av WHO’s prognoser. Ca. 40 millioner mennesker har reddet synet gjennom Lions’s prosjekt «Sight First I og II»
  • Vi gjennomfører verdensomspennende vaksinering av barn mot meslinger i samarbeid med Bill Gates Foundation og den engelske stats helsedepartement
  • Vi driver undervisning og informasjonsarbeid for barn og unge i mange land
  • Ved katastrofer og ulykker samarbeider vi blant annet med Røde Kors, Leger uten Grenser, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp

Lions har en målsetning for sitt arbeid:

Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet og hjelpe dem som er i nød.

Lions har også en etisk norm som sier hvordan vi skal gå frem i vårt arbeid:

Du skal være redelig mot din neste og ha respekt for dine medmennesker.

Lions er nøytral i politisk og religiøs sammenheng, og åpen for begge kjønn.

For de som søker et alternativ innen meningsfylt fritid, har Lions mye å tilby.

Noen, et sted, trenger en håndsrekning fra de som kan, vil og tør hjelpe andre – det er Lions!